İstanbul Rumeli Üniversitesi, kadın girişimciliğinin önemine dikkat çekmek ve bu alandaki farkındalığı artırmak amacıyla “Türkiye’de Kadın Girişimciliği” konulu bir panel düzenledi.  Panele konuşmacı olarak İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı N. Hilal Balcı, AK Parti Sakarya Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan ve Trakya Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nilüfer Serinlikli, katıldı.

Doç. Dr. Nilüfer Serinlikli, Kooperatifçilik ve Kadın Kooperatiflerinin Türkiye’deki durumunu değerlendirirken, N. Hilal Balcı, kurumsal perspektiften konuyu ele aldı ve üniversite olarak kadın girişimciliği alanındaki çalışmaları paylaştı. Çiğdem Erdoğan ise mevzuat ve politika değişikliklerinin kadın girişimciliği üzerindeki etkilerini tartıştı ve TBMM’deki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI BORA BALCIOĞLU: KADINLARIN EKONOMİK VE SOSYAL KATKILARINI ARTIRMAK İÇİN YENİ PROJELERLE YOLA ÇIKIYORUZ

Silivri Belediyesi olarak, kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katkı sağlamalarını teşvik etmek amacıyla bir dizi yeni proje hayata geçirme kararı aldıklarını söyleyen Balcıoğlu:’’Bu projeler, tarım ve kooperatifçilik alanlarında kadın çiftçilere yönelik destek ve eğitim sağlanmasıyla başlayacak. Aynı zamanda, dijital dönüşüm ve pazarlama becerilerinin geliştirilmesi için kariyer danışmanlığı hizmetleri sunulacak.

Özellikle kadın girişimcilik merkezinin kurulması hedefleniyor ve bu merkez, iş planı geliştirmeden pazarlama stratejilerine, finansal danışmanlıktan hukuki desteklere kadar geniş bir yelpazede kadın girişimcilere destek sağlayacak. Kadınlarımızın işlerini kurma ve geliştirme süreçlerinde rehberlik etmek ve onları güçlendirmek amacıyla bu merkezin büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Ayrıca, kadın emeği pazarını oluşturarak, kadınlarımızın ürettikleri ürünleri gelire dönüştürmelerini ve yerel ekonominin canlanmasına katkı sağlamayı planlıyoruz.

Üretici kadın kooperatifinin kurulması da bu projeler arasında öne çıkıyor. Bu kooperatif aracılığıyla, kadınlarımızın ekonomik güçlerini bir araya getirerek daha büyük hacimde mal sağlamalarını ve ürettikleri ürünleri daha geniş pazarlara ulaştırmalarını hedefliyoruz.’’ dedi.

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI N. HİLAL BALCI: KADINLARIN İŞ DÜNYASINDAKİ ROLÜ STRATEJİK ÖNEME SAHİP

İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı N. Hilal BALCI, Türkiye’deki kadın girişimciliği ve iş dünyasındaki kadınların rolünü ele aldığı önemli bir konuşma gerçekleştirdi. BALCI, konuşmasına kadınların toplumun temel taşlarından biri olduğunu vurgulayarak başladı. Aile içinde kadının değeri ve karar alma sürecindeki rolünün günümüzde sıkça tartışılan konular arasında olduğunu dile getirdi. Ayrıca, kadın girişimciliğinin temellerinin aile içinde atıldığını ve bu nedenle aile içinde desteklenmenin önemine dikkat çekti. 

Ailede eşitlik temelli bir yapıyla büyüdüğünü ve bu prensiplerle hayatını şekillendirdiğini ifade eden BALCI, kadın olarak karşılaştığı engellere rağmen her zaman insan ve çözüm odaklı yaklaştığını ve girişimcilik ruhunu kaybetmediğini dile getirdi. Kadın girişimciliğinin giderek artan bir öneme sahip olduğunu vurgulayan BALCI, iş dünyasında kadınların varlığının artmasıyla beraber ekonomik büyümenin yanı sıra inovasyon ve yaratıcılık alanlarında da önemli katkılar sağlandığını belirtti.

Üniversite yönetiminde ve sanayi işletmelerinde kadınların liderlik ve girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarmaya önem verdiğini dile getiren BALCI, Türkiye’deki kadın profesör ve yönetici oranlarının Avrupa Birliği ülkelerini geride bıraktığını ve Türk kadınlarının akademik alanda önemli başarılar elde ettiğini vurguladı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamayı da paylaşarak, ‘’Türkiye’de kadın profesör oranı %32 ile Avrupa Birliği ülkelerinin %20,8’lik ortalamasını geride bıraktı. Aynı şekilde, yükseköğretimde kadın yönetici oranı Türkiye’de %28 iken AB ülkelerinde %23,7. Kadın araştırmacı oranı açısından da Türkiye, AB ülkelerini geride bırakarak %43,2’lik bir orana sahip. Bu istatistikler, Türk kadınlarının akademik alanda önemli bir başarı elde ettiğini gösteriyor.’’ dedi.

AK PARTİ SAKARYA MİLLETVEKİLİ VE TBMM KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ KOMİSYONU BAŞKANI ÇİĞDEM ERDOĞAN: KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ VE EKONOMİK GÜÇLENME ÖNEMLİ

AK Parti Sakarya Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem ERDOĞAN, kadın erkek fırsat eşitliği konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Komisyonun toplumun her alanında kadın erkek fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla çalışmalar yaptığını belirten ERDOĞAN, özellikle kadın girişimciliği konusuna odaklandı.

KADIN MÜHENDİS SAYISINI ARTTIRACAĞIZ

Kadınların ekonomik olarak güçlenmesinin, şiddet gibi sorunlarla başa çıkabilmelerine de katkı sağladığını belirten ERDOĞAN, bu nedenle kadınları desteklemek gerektiğini ifade etti. Kadın girişimciliği ve istihdam konusunda yapılan desteklerin önemine değinen ERDOĞAN, devletin ve yerel yönetimlerin kadınlara sunduğu desteklerin çeşitliliğine dikkat çekti. Ayrıca, yapay zeka alanında da kadınların var olabilmesi için kadın mühendis sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti.

KADINLARIN SİYASETTE TEMSİLİNİ ARTIRMAK İÇİN PROJELER GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

ERDOĞAN, kadınların siyasette daha fazla temsil edilmesini sağlamak amacıyla çeşitli politikaları ve teşvikleri desteklediğini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: ‘’Bu çerçevede, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve Uluslararası Parlamentolar Birliği ile iş birliği yaparak “Türkiye’de siyasi liderlik ve siyasi katılım alanında kadın katılımının ve temsilinin arttırılması” amacıyla projeler ve programlar gerçekleştiriyoruz.

Komisyonumuz, tecrübeli kadın siyasetçilerin, ulusal ve uluslararası uzmanların, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı “siyasette kadın” temalı çalıştaylar, seminerler ve bilgi paylaşım toplantıları düzenleyerek bu alandaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu program ve projelerin temel amacı, Türkiye’de kadınların liderliklerini ve siyasete katılımlarını teşvik etmek, kadınların siyasal hayata katılımlarında alınacak yasal ve idari tedbirleri belirlemek ve kadın erkek fırsat eşitliğine katkıda bulunmaktır.

GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KADINLAR VE AİLELER

Kadın istihdamının ve girişimciliğinin sadece geçici değil, kalıcı ve sürdürülebilir olması gerektiğinin farkındayız. Bu nedenle, kadınların iş ve aile yaşamlarını uyumlaştırmasını desteklemek amacıyla “Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılması” konulu bir alt komisyon daha kurduk. Hayatın değişen koşulları ve dijital dönüşüm göz önünde bulundurulduğunda, kadınların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi alanlarda eğitim almasının önemine inanıyoruz.

Bu nedenle, “Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi” konulu bir alt komisyon kurduk. Bu alt komisyon, konunun bütün taraflarını dinledi, dünyadaki iyi uygulama örneklerini inceledi ve raporunu sundu. Bunların yanı sıra, Birleşmiş Milletler Türkiye Kadın Ofisi ile iş birliği yaparak kadınların siyasette ve özel sektörde karar alma mekanizmalarına katılımını artırmaya yönelik projeler yürütüyoruz. Bu çerçevede düzenlenen çalıştaylar ve seminerlerle kadınların siyasi ve ekonomik katılımını teşvik ediyoruz.

DOÇ. DR. NİLÜFER SERİNLİKLİ: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA KOOPERATİFLER OLDUKÇA ÖNEMLİ

Doç. Dr. Nilüfer Serinlikli, kadın girişimciliğinin sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refah için hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Ekonomik bağımsızlık ve toplumsal kalkınma açısından kadın girişimcilerin karşılaştığı çeşitli zorluklara dikkat çekti. Finansman eksikliği, eğitim ve deneyim yetersizliği, toplumsal ve kültürel engeller gibi faktörlerin kadın girişimcilerin önünde engel oluşturduğunu vurguladı.

Serinlikli, bu zorlukların üstesinden gelmek için kadın girişimcilerin desteklenmesi, eğitilmesi ve teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kadınların ekonomik güçlenmesinde kooperatiflerin önemli bir rol oynadığını ifade eden Serinlikli, özellikle kadınlar tarafından kurulan ve yönetilen kooperatiflerin ekonomik güçlerini artırdığını ve istihdam yarattığını belirtti.

Kadınların bir araya gelerek güçlerini birleştirmesi ve ekonomik bağımsızlıklarını elde etmelerine olanak sağladığını vurguladı. Ayrıca, kooperatiflerin kadınların liderlik ve yönetim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olduğunu söyledi. Türkiye’de birçok başarılı kadın kooperatifinin bulunduğunu örnekleyen Serinlikli, bu kooperatiflerin yerel ekonomiye katkı sağladığını ve kadın girişimcilerin ekonomik bağımsızlıklarını artırdığını belirtti.

Kadın kooperatiflerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesinin kadın girişimciliğinin güçlenmesine ve toplumsal kalkınmanın hızlanmasına katkı sağlayacağını vurguladı. Sonuç olarak, kadın kooperatiflerine yönelik destek ve teşvik politikalarının güçlendirilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.